Алиев отменил лицензии на алкоголь и сигареты

Алиев отменил лицензии на алкоголь и сигареты
Алиев отменил лицензии на алкоголь и сигареты
В Азербайджане производство, импорт и продажа алкогольных напитков, этилового спирта и табачных изделий исключены из списка видов деятельности, требующих лицензирования.
Об этом говорится в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева «О некоторых  мерах в сфере лицензирования», подписанного 21 декабря, о перечне лицензируемых видов деятельности (за исключением случаев, вытекающих из государственной безопасности) и сумме государственных пошлин, выплачиваемых за получение лицензий на эти виды деятельности, пишет АПА.

До сих пор лицензия на производство, импорт и продажу алкогольных напитков, этилового спирта и табачных изделий выдавалась Министерством сельского хозяйства с условием выплаты государственной пошлины в размере 5500 манатов. Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева «О некоторых  мерах в сфере лицензирования», подписанного 21 декабря,  производство, импорт и продажа алкогольных напитков, этилового спирта и табачных изделий исключены из списка видов деятельности, требующих лицензирования.

Əlavə № 2

Sıra nöm-rəsi Fəaliyyət növünün adı Dövlət rüsumunun məbləği (manatla)
1. Toksiki istehsalat tullantılarının:
1.1. utilizasiyası 550
1.2. zərərsizləşdirilməsi 550
2. Yabanı dərman bitkiləri xammalının yığılması 250
3. Özəl tibb fəaliyyəti 2250
4. Əczaçılıq fəaliyyəti:
4.1. dərman vasitələrinin istehsalı 2250
4.2. dərman vasitələrinin topdansatışı 2250
4.3. dərman vasitələrinin pərakəndə satışı 1000
5. Prekursorların:
5.1. istehsalı 250
5.2. idxalı 250
5.3. ixracı 250
5.4. tranzit nəql edilməsi 250
6. Təhsil fəaliyyəti:
6.1. məktəbəqədər təhsil müəssisələri 1250
6.2. ümumi təhsil müəssisələri (liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla) 2000
6.3. ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri (peşə məktəbləri və peşə liseyləri) 2000
6.4. orta ixtisas təhsili müəssisələri 2000
6.5. ali təhsil müəssisələri 2750
6.6. əlavə təhsil müəssisələri 1500
6.7. dini orta ixtisas təhsili müəssisələri 2000
6.8. ali dini təhsil müəssisələri 2750
7. Rabitə xidmətləri:
7.1. telefon (məftilli) 2500
7.2. radiotrank və simsiz telefon 2500
7.3. sellülar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə) 5500
7.4. İP-telefoniya (internet telefoniya) 4000
7.5. ölkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili 2500
7.6. beynəlxalq telekommunikasiya kanallarının təşkili 5500
7.7. məlumatların ötürülməsi (data) 3000
7.8. sürətli poçt xidməti 1250
8. Teleradio yayımı fəaliyyəti:
8.1. ümumrespublika televiziya yayımı 5500
8.2. Bakı şəhəri üzrə televiziya yayımı 2250
8.3. regional televiziya yayımı 1500
8.4. ümumrespublika radio yayımı 2500
8.5. Bakı şəhəri üzrə radio yayımı 1250
8.6. regional radio yayımı 500
8.7. əlavə informasiya yayımı 500
8.8. abonentlərinin sayı 5000-dək olan kabel şəbəkəsi yayımı 1500
8.9. abonentlərinin sayı 5000-dən yuxarı olan kabel şəbəkəsi yayımı 2500
8.10. peyk yayımı 500
8.11. xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə teleradio yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət 500
9. Fond birjası fəaliyyəti 5500
10. İnvestisiya şirkəti fəaliyyəti 2750
11. Klirinq təşkilatı fəaliyyəti 2750
12. İnvestisiya fondunun depozitarı fəaliyyəti 2750
13. Səhmdar investisiya fondu fəaliyyəti 5500
14. Qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyət 2750
15. Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması 1100
16. Kredit təşkilatlarının fəaliyyəti:
16.1. bank, xarici bankın yerli filialı 11000
16.2. bank olmayan kredit təşkilatı 550
16.3. poçt rabitəsinin milli operatoru 500
17. Sığorta sahəsində fəaliyyət:
17.1. sığorta fəaliyyəti 11000
17.2. təkrarsığorta fəaliyyəti 11000
17.3. sığorta brokeri fəaliyyəti:
17.3.1. hüquqi şəxs olan sığorta brokerləri 11000
17.3.2. fiziki şəxs olan sığorta brokerləri 500
17.4. sığorta agenti fəaliyyəti:
17.4.1. hüquqi şəxs olan sığorta agentləri 500
17.4.2. fiziki şəxs olan sığorta agentləri 220
18. Radioaktiv və ionlaşdırıcı şüalar verən maddələrin tullantılarının saxlanması 550
19. Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması 250
20. Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin:
20.1. quraşdırılması 1100
20.2. istismarı 1100
21. Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması 1100
22. Liftlərin quraşdırılması və təmiri fəaliyyəti 250
23. Attraksionların istismarı 1250
24. Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri 1250
25. Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlığın və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi 1250
26. Yanğından mühafizə fəaliyyəti:
26.1. müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında yanğınlardan qorunması 1800
26.2. yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və satışı, sınaqlarının keçirilməsi 1800
26.3. yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri 1800
26.4. yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası 1800
27. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri 550
28. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri 550
29. Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi 550
30. Özəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti 220
31. Baytarlıq preparatlarının:
31.1. istehsalı 1500
31.2. satışı 220
32. Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin:
32.1. istehsalı 1000
32.2. idxalı 500
33. Fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının təşkili 550
Из этой рубрики