В Азербайджане разрешили называть детей рядом странных имен.

По информации Report, в список разрешенных имен вошли такие мужские имена, как Атабярьк, Айджан, Алак, Амангяльди, Абага, Абдар, Абдиль, Абдулшир, Аблы, Абсалат, Аджаралп, Адыбаба, Адыбала, Адыгюн, Адлыбек, Агамал, Аким, Джуди, Джумар, Джуруш, и такие женские имена, как Ахиря, Анаджан, Арыгыз, Айджа, Айда, Айсаде, Айган, Абайат, Абытель, Адаханым, Адыдан, Афарида, Афилийа, Африза, Афтаб, Аганене, Агчичек, Агнур, Агнура, Аганура,Балы, Балыш.

Помимо этого, мальчиков в Азербайджане теперь можно будет назвать Атагардаш, Атаулла, Айман, Алемгир, Аманулла, Амийат, Анлар, Багдасар, Баламан, Байель, Билян, Бильгяр, Бирнур, Боразан, Бозер, Джалиб, Джарар, Джавлы, Джасаретдин, Джовзалы, а девочек — Агтаб, Акча, Акпинар, Алабикя, Алдона, Алефтина, Алемара, Алемафруз, Алемсуз, Альнара, Алянаг, Анабаджи, Айбаджи, Анатадж, Анайа, Анийа, Арасиййа, Араста, Айат, Айсалы, Айтамам, Айулдуз, Айнаиса, Азнура, Баджыгюль, Бадамнар, Бадегюль, Бахчагюль, Багдаханым, Баладжаханым, Башханым, Байана, Джабира, Джабриййа, Джазана, Джигалы.

Minval.az