уауауа

Министерство культуры и туризма выразило свое отношение к стихотворению, посвященному министру Абульфасу Гараеву, написанному поэтом Вагифом Гулиевым (Бахманлы).

Как передает Minval.az со ссылкой на Qafqazinfo, в отделе информации и связей с общественностью Министерства культуры и туризма сообщили, что приказом министра Абульфаса Гараева от 28 октября 2015 года начальнику отдела издательств, рекламы и информации Вагифу Гулиеву сделан выговор:

«В номере газеты «525» от 17.10.2015 года напечатаны стихотворения начальника отдела издательств, рекламы и информации Министерства культуры и туризма Вагифа Гулиева. Стихотворение под названием «Hamiya yaxşılıq» посвящено министру культуры и туризма Абульфасу Гараеву. После выхода этого стихотворения в газете, его стали широко обсуждать на различных сайтах и в социальных сетях.

Отметим, что это стихотворение Вагиф Гулиев написал 5-6 месяцев тому назад и показал на одной из встреч министру, но тому не понравились использованные в нем выражения. Министр поручил нигде не показываться и не публиковать данное стихотворение. Однако спустя полгода, во время 60-летнего юбилея Вагифа Алиева, данное стихотворение было опубликовано в его сборнике стихов»

Руководство министерства культуры и туризма связалось с главным редактором газеты «525» Рашадом Меджидом и выразило свои претензии.

Министерство осудило публикацию данного стихотворения и поручило не повторять такое впредь.

Приказом министра Абульфаса Гараева от 28 октября 2015 года Вагифу Гулиеву был сделан выговор.

Представляем вам это стихотворение:

Əbülfəs müəllim, dilinə qurban,
Tamam düz deyirsən,
dediyin haqdı –
Yaxşılıq yolunda can qoymusan, can,
Nə ki yamanlıq var, səndən uzaqdı.
Qəlbini bir dəfə boşaldıb ildə,
hətta dil tapırsan iblis adamla.
Bülbültək ötürsən beş-altı dildə,
Pisliyin dilini bilmirsən amma.
Alova yaxşılıq…
hisə yaxşılıq…
Lap yansın çırağı qara evlərin.
Yaxşıya yaxşılıq,
pisə yaxşılıq –
Həyat tərzi budur Qarayevlərin.
Əclaf da, paxıl da unudur kini –
Nadan fikrə gedir qanmayanda da.
Üzü işıqlanır, adam sevinir
Qardaş, sən adamı danlayanda da.
Müsbət rəy…
hər kəsin ərizəsinə –
Nizamülmülk kimi yaxşı vəzirsən.
Qalxırsan dirinin lap zirvəsinə
Ölünün içində həyat gəzirsən.
Son hesab xaliqin həddinə yetsə;
dua var dəryanın
yaş balığında.
Lap bir gün
Allah da ziddinə getsə
Yenə usanmazsan yaxşılığından.
Çürük kötükdə də pöhrə gücü var,
Yaxşılıq suyuna çək iyrəncləri.
Atan əvəzidi bütün qocalar,
balantək sevirsən bütün gəncləri.
Bəlkə
sənə görə açılır səhər?
Harda varsan, orda
xeyir dolaşır.
Düşəndə axşamlar,
qarışanda şər
Qanadın altına xeyir doluşur.
Qalaça tikirsən daş qalağından –
Adam çox…
hamıya bu vərdiş gəlmir.
Qardaş, bir an qalma yaxşılığından,
Onsuz da əlindən yaman iş gəlmir!…

Minval.az