93F222CC-6F68-411A-8637-3C4FA7A80CB0_w900_r1_s

Находящийся в эмиграции поэт Мирза Сакит посвятил стихи Маису Бархударову, который на днях получил звание генерал-майора за героизм и отвагу, проявленные во время операции по освобождению высоты Лалетепе. Автор назвал стихотворение «Bir general tanıyıram». Ниже — стихотворение на языке оригинала:

Bir general tanıyıram, mundirində dövlətimin təşəkkülü,

Qürurunda vətən eşqli qədir bilən millətimin təşəkkürü

Qəribsəyən torpağımı azad edib söylədi ki, gəl ək gülü,

Düşmənlərə tuşladığı haqq silahın öpə-öpə,

Aslan kimi komutanım, oylağı da Lələtəpə!!

Bir general tanıyıram, türk elinin Oğuz yurdlu guşəsində,

Ərənlərə qalxın — deyən cəng səslənən gur səsində 

Göy Tanrının duası var addımının cəsarətli zərbəsində,

Cəngavər tək önə keçib güllələri səpə-səpə

Aslan kimi komutanım, oylağı da Lələtəpə!!

Bir general tanıyıram, savaşlarda önə keçən Babək hoylu,

Vüqarında Xürrəminin Bəzz qalası, Savalan tək uca boylu

Azərbaycan torpağında məğlub olmaz o türk soylu

Araz boyu şahə qalxır əsirlənən o gur ləpə

Aslan kimi komutanım, oylağı da Lələtəpə!!

Minval.az