Ильхам Алиев подарил Садыру Жапарову карабахского скакуна

Ильхам Алиев подарил Садыру Жапарову карабахского скакуна

Президент Ильхам Алиев подарил своего кыргызскому коллеге Садыру Жапарову карабахского скакуна.